ชื่อ - สกุล * Require อาย   ปี
ที่อยู่ * Require  
e-mail   * Require  
โทร * Require  
แฟกซ์
1. ปัจจุบันท่านมีความสนใจที่อยู่ประเภทใดอื่นๆ

2. ระดับราคาที่เหมาะสมในการพิจรณาของท่าน


3. ขนาดพื้นที่ใช้สอยของท่านที่ต้องการ


4. รายได้ครอบครัว/เดือน ของท่าน


5. ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ


6. ทำเลที่ท่านกำลังมองหาอยู่
7. ท่านชอบอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารอะไรบ้างอื่นๆ

8. สิ่งอำนวนความสะดวกที่ท่านอยากให้มีในโครงการ/อาคาร

ฟิตเนส
สระว่ายนํ้า

อื่นๆ

9.จำนวนผู้อยู่อาศัย/ผู้ใช้อาคาร